เตียงเดี่ยว

580 บาท/คืน (วัชระนอร์ธเกต)

เตียงเดี่ยว  
สิ่งอำนวยความสะดวก (ฟรี)

อินเตอร์เน็ตไร้สาย เครื่องทำน้ำอุ่น
 แอร์ โทรทัศน์
ตู้เย็น อาหารเช้า

เตียงเดี่ยว

550 บาท/คืน (วัชระโฮเต็ล)

เตียงเดี่ยว  
สิ่งอำนวยความสะดวก (ฟรี)

อินเตอร์เน็ตไร้สาย เครื่องทำน้ำอุ่น
 แอร์ โทรทัศน์
ตู้เย็น อาหารเช้า

เตียงคู่

550 บาท/คืน (วัชระโฮเต็ล)

เตียงเดี่ยว  
สิ่งอำนวยความสะดวก (ฟรี)

อินเตอร์เน็ตไร้สาย เครื่องทำน้ำอุ่น
 แอร์ โทรทัศน์
ตู้เย็น อาหารเช้า

เตียงเดี่ยว

550 บาท/คืน (ชิมพาเลซ)

เตียงเดี่ยว  
สิ่งอำนวยความสะดวก (ฟรี)

อินเตอร์เน็ตไร้สาย เครื่องทำน้ำอุ่น
 แอร์ โทรทัศน์
ตู้เย็น อาหารเช้า

เตียงคู่

550 บาท/คืน (ชิมพาเลซ)

เตียงเดี่ยว  
สิ่งอำนวยความสะดวก (ฟรี)

อินเตอร์เน็ตไร้สาย เครื่องทำน้ำอุ่น
 แอร์ โทรทัศน์
ตู้เย็น อาหารเช้า
Copyright © 2017. All rights reserved.